Piotr Biernacki powołany do grupy konsultacyjnej przy ESMA

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
07/12/2018

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych został powołany w skład Securities and Markets Stakeholders Group (SMSG) na dwuipółletnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2019 roku. ESMG jest grupą konsultacyjną funkcjonującą przy ESMA, Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, utworzoną na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady na 1095/2010.


Do zadań SMSG należy przekazywanie ESMA opinii i porad odnośnie realizowanych polityk nadzorczych dotyczących rynków kapitałowych Unii Europejskiej. Europejski Urząd Nadzoru konsultuje z grupą projekty standardów technicznych, wytycznych i rekomendacji przed ich wydaniem. Grupa konsultacyjna informuje także ESMA o przypadkach niespójnej implementacji przepisów unijnych w krajach członkowskich oraz o niespójnych praktykach nadzorczych stosowanych w poszczególnych krajach.


Moim celem w ramach prac SMSG jest wskazanie na nieproporcjonalne obciążenia regulacyjne, które utrudniają funkcjonowanie emitentów na rynkach kapitałowych. – powiedział Piotr Biernacki, wiceprezes zarządu SEG – To ważne szczególnie teraz, bo w ciągu najbliższych dwóch lat czeka nas reforma Rozporządzenia MAR, zmiany w raportowaniu niefinansowym i wprowadzenie całego systemu ułatwiającego inwestycje zrównoważone środowiskowo. Chcę, by przyszły kształt tych regulacji ułatwiał pozyskiwanie kapitału i funkcjonowanie na giełdzie spółek, zwłaszcza tych mniejszych i średniej wielkości – opowiada Piotr Biernacki.


W skład SMSG wchodzi 30 członków reprezentujących różnych interesariuszy rynku kapitałowego: inwestorów, użytkowników produktów finansowych, instytucje rynku kapitałowego i świat nauki. Piotr Biernacki jest jedynym reprezentantem z Polski uczestniczącym w pracach rady, jednym z dwóch z regionu Europy Centralnej oraz jednym z dwóch przedstawicieli emitentów.

KOMUNIKAT PRASOWY

Więcej informacji:

Magdalena Raczek-Kołodyńska
Wiceprezes Zarządu
e-mail: mraczek@seg.org.pl
kom. 509 357 280
Twitter: @emitenci

Ostatnia aktualizacja 07/12/2018
Podziel Się