Parkiet, Rynek kapitałowy, głupcze!

Kategoria: 
Prasa o nas
16/02/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu SEG, odpowiedział na kilka pytań dotyczących przyszłości rynku kapitałowego:

"Dużo mówi się o potrzebie wykreowania impulsów do rozwoju rynku kapitałowego? Czy rzeczywiście są one potrzebne? Czy nasz rynek nie może rozwijać się sam, bez żadnych działań „z zewnątrz”?

Nasz rynek od zawsze rozwijał się w wyniku impulsów „z zewnątrz”, głównie ze strony działań administracyjnych. To państwo stworzyło giełdę, wprowadziło pierwsze spółki, przez wiele lat zapewniało najlepszą podaż, a dzięki OFE zapewniło też popyt. Z jednej strony można uznać, że nie jest rolą państwa wspieranie rozwoju rynku, z drugiej jednak nie można oczekiwać, że rynek pozbawiony tak dużej części strony popytowej i podażowej będzie mógł funkcjonować tak dobrze jak dotychczas.

Co trzeba zrobić, aby poprawić atrakcyjność rynku kapitałowego?

Przede wszystkim należy zlikwidować dyskryminację regulacyjną i nadzorczą rynku kapitałowego względem pozostałych segmentów rynku finansowego. Dla przykładu, nakłonienie mnie do nabycia akcji dużej stabilnej spółki wymaga podpisania ze mną umowy o doradztwo inwestycyjne,  zrobienia testu odpowiedniości i pośrednictwa licencjonowanego maklera. A w okienku obok można mi wcisnąć lokatę strukturyzowaną, której profilu ryzyka nie zna nawet sam sprzedający."

Więcej w artykule Przemysława Tychmanowicza "Rynek kapitałowy, głupcze!", Parkiet (2015-02-16); Str.: 12

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się