Parkiet, Pora na raportowanie zintegrowane

Kategoria: 
Prasa o nas
16/02/2015

Wypowiedż Mirosława Kachniewskiego, prezesa zarządu SEG, w artykule Katarzyny Kucharczyk (Gazeta Giełdy Parkiet) o raportowaniu zintegrowanym:

"Wyceny akcji w coraz mniejszym stopniu zależą od historycznych danych finansowych, a w coraz większym – od oczekiwań co do przyszłości. Przyszłość natomiast uzależniona jest od podejmowania przez spółki działań w relacjach społecznych (tj. z pracownikami i społecznym otoczeniem spółki), środowiskowych (w kontekście wielorakim: przestrzegania obowiązujących przepisów, ryzyka reputacyjnego czy też mody na ekologię) i zarządczych (przestrzegania odpowiednich standardów ładu korporacyjnego). Zaniedbanie w każdym z tych obszarów może nieść olbrzymie negatywne konsekwencje, aż do upadłości spółki włącznie."

Więcej na temat w artykule " Pora na raportowanie zintegrowane", Parkiet (2015-02-16); Str.: 7

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się