Parkiet, Piotr Biernacki, Giełda: reloaded

Kategoria: 
Prasa o nas
07/08/2015

Piotr Biernacki, dyrektor strategiczny SEG, napisał artykuł dla dziennika Parkiet:

"Dwa współzależne trendy nasilające się co najmniej od dobrych kilkunastu lat spowodowały, że giełda coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością i przestaje realizować swoją podstawową funkcję łączenia tych, którzy potrzebują kapitału, z tymi, którzy tym kapitałem dysponują.

Pierwszym z trendów jest obserwowany od dziesięcioleci wzrost roli rynków kapitałowych. Kapitalizacja NYSE i Nasdaq wynosi ponad 130 proc. PKB Stanów Zjednoczonych, a giełdy londyńskiej aż 210 proc. PKB Wielkiej Brytanii. Ten poziom proporcji sprawił, że w momentach kryzysów te coraz bardziej wirtualne rynki finansowe chwieją gospodarką realną.

Drugim, częściowo wynikającym z pierwszego, trendem jest tendencja do coraz ściślejszego regulowania obrotu giełdowego. Kolejną odsłoną tego zjawiska będzie unijne rozporządzenie Market Abuse Regulation, które zacznie obowiązywać za niespełna rok. Skomplikuje ono życie emitentów, wprowadzając jednocześnie drastycznie wyższy poziom kar grożących spółkom i członkom ich władz.

W ten sposób znaleźliśmy się w błędnym kole. Władze wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne i szczegółowe przepisy zapobiegające nadużyciom na giełdzie (wszak to rynek, na którym chodzi o naprawdę wielkie pieniądze). Tym regulacjom są w stanie sprostać tylko duże spółki i wielkie instytucje finansowe, co wypycha z rynku mniejszych emitentów i inwestorów indywidualnych (proszę mi przedstawić prezesa-właściciela spółki o obrotach rzędu 10 mln zł skłonnego zadebiutować na giełdzie, na której jest zagrożony karą w wysokości 10 mln euro, lub inwestora detalicznego, który rozumie, co mu wolno, a czego nie wolno napisać na forum dyskusyjnym, żeby być w zgodzie z MAR). Na rynek trafiają więc jeszcze większe fundusze, które należy jeszcze ściślej chronić…"

Więcej na temat w artykule "Giełda: reloaded" w Parkiet (2015-08-06), Str.: 16 oraz na www. blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się