Parkiet, Piotr Biernacki, Ewolucja cenotwórczości w czasie

Kategoria: 
Prasa o nas
18/12/2015

Piotr Biernacki, dyrektor strategiczny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał felieton dla dziennika Parkiet:

"W ubiegłym tygodniu przedstawiłem dwa możliwe podejścia do próby oszacowania, czy określony etap rozciągniętego w czasie procesu stanowi informację poufną. Jedno z nich polegało na ocenie cenotwórczości informacji samej w sobie, a drugie na analizie potrzeb inwestorów. W tym tygodniu przedstawiam wyniki sondażu przeprowadzonego podczas konferencji Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych „Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR” 25-26 listopada 2015 r.

W ramach badania przedstawiliśmy zgromadzonym ekspertom – przedstawicielom działów relacji inwestorskich oraz obowiązków informacyjnych – rozbudowane studium przypadku negocjacji kontraktu podzielone na 14 faz, od momentu nawiązania potencjalnie interesującego kontaktu biznesowego do chwili, gdy posiadamy w spółce umowę podpisaną przez jej obie strony. Przy każdym z etapów pytaliśmy uczestników badania, czy w ich opinii stanowi on informację cenotwórczą. Możliwe były dwie wyraźne odpowiedzi („zdecydowanie tak” i „zdecydowanie nie”) oraz dwie odpowiedzi oznaczające niepewność („raczej tak” i „raczej nie”).

Respondenci wyraźnie zmieniali zdanie przy kilku etapach. Pierwszym zauważalnym momentem zmiany opinii było powołanie zespołu negocjacyjnego – moment, w którym coś się „formalnie” zaczęło dziać w spółce skłonił ponad ¼ osób do uznania, że być może już mamy do czynienia z informacją cenotwórczą. Gdy strony zakończyły negocjacje pełnym kompromisem, liczba ekspertów uznających to za ważną informację przeważyła nad tymi, którzy jeszcze nie widzieli powodów do raportowania."

Więcej na temat w artykule "Ewolucja cenotwórczości w czasie" w Parkiet (2015-12-17), Str.: 16 oraz na blog.parkiet.com

 

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się