Parkiet, Piotr Biernacki, Cenotwórczość informacji finansowych

Kategoria: 
Prasa o nas
21/01/2016

Piotr Biernacki, dyrektor strategiczny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał felieton dla Gazety Giełdy Parkiet:


„W większości przypadków jednak to moment zaksięgowania przychodów i kosztów jest konstytutywny dla posiadania wiedzy o wyniku finansowym okresu. Właściwa ocena cenotwórczości informacji finansowej jest kluczowa, aby w odpowiedni sposób zarządzać oczekiwaniami inwestorów i analityków odnośnie do spółki. Przechowywanie w spółce informacji poufnej jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale też rodzi wiele ryzyk zarówno dla samej spółki, jak i dla członków zarządu oraz rady nadzorczej, zarówno ze strony nadzoru, jak i inwestorów, którzy mogą występować z pozwami. Ryzyka te znacząco wzrastają w związku z obowiązującą od 26 listopada ubiegłego roku dyrektywą Transparency II oraz rozporządzeniem Market Abuse Regulation, które zacznie obowiązywać od 3 lipca 2016 r. Szczególnie ten drugi akt prawny, jak już wielokrotnie alarmowaliśmy, będzie wymagał zmiany filozofii raportowania spółek giełdowych.”

Więcej na temat w artykule "Cenotwórczość informacji finansowych" w Parkiet (2016-01-21, Str.: 20) oraz na blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się