Parkiet, Piotr Biernacki, Błędy w raportowaniu niefinansowym

Kategoria: 
Prasa o nas
21/09/2018

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Piotr Biernacki, napisał asrtykuł do Parkietu:

"W ciągu czterech pierwszych miesięcy roku 146 notowanych na GPW spółek opublikowało po raz pierwszy obowiązkowe raporty niefinansowe. Dla zdecydowanej większości z nich było to pierwsze doświadczenie w uporządkowanym informowaniu o ryzykach, stosowanych politykach i efektach działań w zakresie spraw środowiska naturalnego, społecznych, pracowniczych, praw człowieka i zagadnień antykorupcyjnych. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Fundacja Standardów Raportowania od początku prowadzą analizy publikowanych raportów. Część wyników tych analiz została omówiona w innych artykułach w kwartalniku. Warto też pochylić się nad zagadnieniem zgodności raportów z podstawowymi wymogami zawartymi w ustawie o rachunkowości oraz wytycznych Komisji Europejskiej na temat raportowania informacji niefinansowych."

Całość do przezytania na stronie www.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 24/09/2018
Podziel Się