Parkiet, Mirosław Kachniewski, Wielka rewizja MAR

Kategoria: 
Prasa o nas
17/01/2019

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Mirosław Kachniewski, napisał Felieton do Parkietu:

"Regulacje unijne mają często wbudowane „bezpieczniki" polegające na konieczności weryfikacji spełnienia celów związanych z danymi przepisami po upływie określonego czasu. Na rok 2019 przypada rewizja MAR i powinniśmy w jak największym stopniu zidentyfikować obszary, w których regulacja ta jest szczególnie szkodliwa (zwłaszcza dla najmniejszych spółek i ich akcjonariuszy) oraz wskazać sposoby zapewnienia bezpieczeństwa inwestorów przy innym podejściu regulacyjnym. Najważniejsze problemy skoncentrowane są wokół samej informacji poufnej – jej definicji i opóźniania oraz dokumentowania dostępu do niej."

Zapraszamy do przeczytania Felietonu w Parkiecie (2019-01-17, str. 16) oraz na www.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 17/01/2019
Podziel Się