Parkiet, Mirosław Kachniewski, Tryptyk regulacyjny - chaoza

Kategoria: 
Prasa o nas
09/01/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla dziennika Parkiet.

"Dla porównania warto przedstawić, jak proces powstawania regulacji przebiega w zdrowym organizmie. Najpierw dokonywana jest analiza, czy regulacja jest w ogóle potrzebna – porównywane są koszty regulacji i koszty braku regulacji. Jako pierwsze analizowane są koszty braku regulacji – jeśli są one stosunkowo wysokie, wówczas podejmowane są działania przedregualcyjne. Polegają one na opracowaniu założeń regulacji, które poddawane są szerokim konsultacjom. Jeśli w wyniku konsultacji przeważają racje za uregulowaniem danej tematyki, wówczas opracowywany jest projekt regulacji oraz ocena skutków regulacji.

W tym miejscu warto zdefiniować te pojęcia, gdyż dla osób zainfekowanych mają one zupełnie inne znaczenie. Otóż projekt regulacji jest to tekst kompletny pod względem merytorycznym i prawnym. Projekt regulacji jest jeden i w trakcie prac legislacyjnych zgłaszane są poprawki właśnie do tego jednego tekstu. Powoduje to, że każdy może w dowolnym momencie prześledzić historię tych prac, sprawdzić, co się zmieniło w ostatnim czasie weryfikując jedynie, jakie kolejne poprawki zostały zgłoszone. Natomiast ocena skutków regulacji to dokument, który opisuje w ujęciu jakościowym i ilościowym, jakie będą rezultaty podjętych działań regulacyjnych. Oczywiście każdy może popełniać błędy, w związku z czym po określonym czasie dokonywana jest analiza, czy pokładane w regulacji nadzieje się spełniły i czy koszty okazały się zbliżone do planowanych. Dzięki temu możliwa jest modyfikacja przyjętych regulacji oraz doskonalona jest metodyka wyliczania skutków regulacji."

Cały artykuł do przeczytania "Tryptyk regulacyjny - chaoza" , Parkiet (2015-01-08), Str.: 16

oraz na www.blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się