Parkiet, Mirosław Kachniewski, Trójkąt (nie)racjonalności: (nie)racjonalny menedżer

Kategoria: 
Prasa o nas
07/05/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla dziennika Parkiet.

"Przedstawiliśmy już najważniejsze problemy dotyczące raportowania spółek związane z wejściem w życie regulacji MAR w kontekście trudności zdefiniowania informacji cenotwórczej, zwłaszcza na tle pojęcia „racjonalnego inwestora”. Dziś zajmiemy się problemem „racjonalnego menedżera” i określeniem, jakie dylematy przed nim staną. Czy ktoś poza spółką może mieć dość wiedzy, żeby ocenić, co jest cenotwórcze, a co nie? Jak sobie radzić wobec konfliktu pomiędzy obowiązkami informacyjnymi a generowaniem wartości dla akcjonariuszy? Czy właściwe wypełnianie obowiązków informacyjnych może być działaniem na szkodę spółki?

Dla wszystkich jest chyba oczywiste, że najlepiej cenotwórczość danej informacji ocenić może zarząd spółki. Ma najwięcej wiedzy o branży, spółce i o samej tej informacji – stopniu pewności, precyzji, a także o możliwości dochowania poufności. Niestety, różne nieetyczne działania osób powiązanych ze spółkami doprowadziły do sytuacji, że ocena cenotwórczości przekazana została podmiotom mniej do tego predestynowanym – regulacje wskazują właśnie racjonalnego inwestora jako osobę, która decyduje o tym, czy dana informacja była cenotwórcza, czy też nie.

Problem jednak w tym, że – jak starałem się wykazać w poprzednim felietonie – ktoś taki jak „racjonalny inwestor” nie występuje w przyrodzie. Nie jest zatem możliwe uzyskanie wykładni autentycznej, czy dana informacja jest dla niego ważna. W związku z powyższym w praktyce to nadzorca decyduje o tym, jaka informacja była cenotwórcza, a jaka nie. Ma do tego nieograniczony czas, sztab ludzi i zmianę kursu po publikacji informacji. Po drugiej stronie mamy prezesa, który pod presją czasu (wymóg niezwłoczności), bez szerokich konsultacji (wymóg poufności i niezwłoczności), nie znając przyszłej reakcji inwestorów, musi podjąć decyzję, czy daną informację publikować, czy też nie."

Cały artykuł " Trójkąt (nie)racjonalności: (nie)racjonalny menedżer" do przeczytania - Parkiet (2015-05-07), Str.: 16

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się