Parkiet, Mirosław Kachniewski, Trendy relacji inwestorskich

Kategoria: 
Prasa o nas
02/07/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla dziennika Parkiet.

"Wspólnie z agencją ITBC Communication przeprowadziliśmy badanie dotyczące działań relacji inwestorskich w spółkach giełdowych. Z wnikliwej analizy danych wyłania się bardzo ciekawy obraz, choć obawiam się, że nie we wszystkich obszarach jest zgodny z obiektywną prawdą. Jakichkolwiek bym nie miał wątpliwości, to jednak skala i zakres badania nie pozwalają na włożenie jego wyników do szuflady – raczej za swój obowiązek uważam podzielenie się nimi z czytelnikami Parkietu.

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową, wśród wszystkich spółek notowanych na giełdzie (w tym na rynku NewConnect). Odpowiedzi udzieliło aż 126 spółek, co samo w sobie jest wynikiem godnym zanotowania. Ankieta była anonimowa, niemniej dzięki metryczce można stwierdzić, iż grupa respondentów jest bardzo zdywersyfikowana pod względem wielkości i przynależności do poszczególnych indeksów. Moim zdaniem najciekawsze wnioski wysnuć można z danych dotyczących komunikacji z poszczególnymi grupami inwestorów: instytucjonalnych, indywidualnych i zagranicznych.

Dla nikogo pewnie nie będzie zaskoczeniem, że najważniejszym środkiem komunikacji jest strona internetowa oraz działania skierowane bezpośrednio do inwestorów instytucjonalnych i analityków. Wśród spółek mniejszych (sWIG80) ta druga opcja wskazana została nawet jako najważniejsza. Najczęstszą formą komunikacji są spotkania indywidualne (81%), natomiast zaskakuje relatywnie mało spotkań wynikowych (63%), które wydają się najbardziej efektywną formą budowania relacji. Warto dodać, że emitenci, którzy nie podejmują obecnie wskazanych powyżej działań w większości nie zamierzają tego robić także w przyszłości. Jest to zresztą obserwacja bardziej ogólna, odnosząca się do wyników w innych obszarach – spółki, które są wstrzemięźliwe w komunikacji, co do zasady zamierzają konsekwentnie zachować swoją postawę."

Cały artykuł "Trendy relacji inwestorskich" do przeczytania - Parkiet (2015-07-02), Str.: 16 oraz na blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się