Parkiet, Mirosław Kachniewski, Transakcje insiderów – kiedy można handlować (4)

Kategoria: 
Prasa o nas
04/09/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał felieton dla dziennika Parkiet:

"Ostatnie trzy felietony poświęcone zostały problematyce szczegółowych regulacji MAR w zakresie transakcji insiderów. Dziś pora domknąć ten temat, przedstawiając garść informacji dotyczących dopuszczalnych transakcji w okresach zamkniętych oraz podsumowując najważniejsze wątki.

Duża część uczestników rynku w ogóle kwestionuje sens istnienia okresów zamkniętych. Jeśli bowiem regulacje zakazują wykorzystywania informacji poufnych i wymagają raportowania transakcji insiderów, to czym można uzasadnić dodatkowy zakaz dokonywania transakcji? Mamy do czynienia z nieco schizofrenicznym postrzeganiem rzeczywistości – niby nie ma informacji poufnej (bo gdyby była, to jest zakaz jej wykorzystania, a zatem dokonywania transakcji, czyli dodatkowe ograniczenie nie jest potrzebne), ale jednocześnie trochę jakby jest.

Domniemanie występowania w spółce publicznej takiej informacji „półpoufnej” skutkowało wprowadzeniem na terenie całej UE zakazu dokonywania transakcji w terminach poprzedzających publikację raportów okresowych. Praktyka rynkowa wykazała jednak, że tak daleko idące ograniczenia nie mają uzasadnienia, a jednocześnie są niekorzystne tak dla menedżerów, jak i dla inwestorów. W związku z powyższym, regulacje MAR utrzymują ogólną zasadę (choć skracają okres zamknięty do 30 dni), ale jednocześnie definiują wiele wyjątków. Wyjątki te możemy podzielić na następujące grupy transakcji: „awaryjne”, pośrednie, przymusowe i szczególne, natomiast osobnym zagadnieniem jest możliwość skrócenia okresu zamkniętego."

Więcej na temat w artykule "Transakcje insiderów – kiedy można handlować?" w Parkiet (2015-09-03), Str.: 16 oraz na blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się