Parkiet, Mirosław Kachniewski, Transakcje insiderów – co raportować (3)

Kategoria: 
Prasa o nas
27/08/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał felieton dla dziennika Parkiet:

"W ubiegłym tygodniu zaprezentowałem najważniejsze kwestie dotyczące zakresu osób (fizycznych i prawnych), jakie już za dziesięć miesięcy zobowiązane będą do raportowania transakcji insiderów. Dziś zajmiemy się najważniejszym tematem, czyli zakresem transakcji, które wymagają raportowania. Będzie on dużo szerszy od funkcjonującego obecnie i w wielu przypadkach wymagać będzie istotnych zmian – zarówno w procedurach notowanych spółek, jak i w zachowaniu samych insiderów oraz osób z nimi powiązanych.

Najprościej rzecz ujmując, należy przyjąć, że raportowaniu podlegać będą jakiekolwiek formy nabycia i zbycia papierów wartościowych powiązanych ze spółką, niekiedy nawet bez woli czy nawet wiedzy danego insidera. Nową zasadę można by było w skrócie przedstawić w następujący sposób: „Drogi insiderze, raportuj wszystkie transakcje powiązane z papierami wartościowymi Twojej spółki dokonywane w jakiejkolwiek formie, na jakimkolwiek rynku lub poza nim przez Ciebie lub kogokolwiek z Twoich bliskich”.

Transakcje wymagające raportowania można podzielić na cztery grupy: bezpośrednie, pośrednie, bezwarunkowe i bezwiedne. Transakcje bezpośrednie to te dokonywane przez samego insidera lub „osobę blisko związaną” zgodnie z definicją przedstawioną w poprzednim felietonie. Nie wydaje się to specjalnie skomplikowane, ale warto zwrócić uwagę na trzy zagadnienia. Po pierwsze, obejmą one obrót na wszystkich rynkach, czyli nie tylko na giełdzie, MTF czy OTF, ale także poza rynkiem objętym jakimikolwiek regulacjami. Po drugie, obejmą nie tylko akcje, ale także obligacje, instrumenty pochodne i „inne instrumenty finansowe powiązane z nimi”. Należy zatem mieć świadomość, że transakcja jakimkolwiek instrumentem finansowym, którego cena lub wartość może mieć bezpośredni lub pośredni związek z ceną akcji lub obligacji danego emitenta, powinna zostać zaraportowana. Po trzecie zaś, raportowania wymagać będą także takie transakcje jak pożyczanie papierów wartościowych i wnoszenie ich jako zabezpieczenie."

Więcej na temat w artykule "Transakcje insiderów – co raportować" w Parkiet (2015-08-27), Str.: 16 oraz na blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się