Parkiet, Mirosław Kachniewski, Skąd pozyskać kapitał?

Kategoria: 
Prasa o nas
20/09/2018

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Mirosław Kachniewski, napisał felieton dla Parkietu:

"Specyfika zarządzania finansami w spółce giełdowej od zawsze polegała na tym, że emitenci musieli uwzględniać konieczność raportowania wyników finansowych i innych ważnych zdarzeń, a w zamian za to dostawali dostęp do tańszego finansowania. Zmiany makroekonomiczne i regulacyjne ostatnich lat spowodowały jednak, że równowaga ta uległa bardzo istotnemu zachwianiu czy wręcz zaburzeniu. Z jednej strony bowiem nastąpił bardzo istotny wzrost obciążeń, z drugiej – spadek korzyści."

Cały felieton przeczytać można w Parkiecie (2018-09-20, str. 20) oraz na stronie www.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 24/09/2018
Podziel Się