Parkiet, Mirosław Kachniewski, Rewolucja w raportowaniu spółek giełdowych

Kategoria: 
Prasa o nas
02/05/2016

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla Gazety Giełdy Parkiet:

"Po kryzysie subprime władze w wielu krajach, a także Unia Europejska zareagowały podobnie – zwiększając poziom regulacji.

Dokonały tego bez głębszej refleksji, że wśród przyczyn tego kryzysu należałoby się dopatrywać przede wszystkim wcześniejszego nadmiaru regulacji (które wielu uczestników rynku oduczyły myślenia i  pozbawiły zdrowego rozsądku) oraz ingerencji państwa (wymuszającego przyznawanie kredytów hipotecznych osobom, które nie miały żadnych szans, na ich spłacenie). Jedną z konsekwencji tej reakcji jest Market Abuse Regulation (MAR), która bardzo istotnie wpłynie na funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego."

Cały artykuł „Rewolucja w raportowaniu spółek giełdowych” do przeczytania - Parkiet  (2016-05-02, Str.: 3) oraz na portalu www.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się