Parkiet, Mirosław Kachniewski, Relacje coraz ważniejsze

Kategoria: 
Prasa o nas
11/06/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla dziennika Parkiet.

"Najbliższe miesiące przyniosą wiele powodów, dla których relacje inwestorskie nabiorą nowego wymiaru. Z jednej strony zwiększona konkurencja o kapitał, z drugiej zaś zmiany regulacyjne spowodują, że komunikacja z inwestorami stanie się jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania spółki giełdowej. Dlatego tegoroczny Kongres Relacji Inwestorskich SEG poświęcony został właśnie tym zagadnieniom.

Stosunkowo mała popularność inwestycji w akcje i wisząca nad rynkiem potencjalna podaż ze strony OFE to czynniki, które powodują, że konkurencja o inwestorów będzie coraz bardziej zaciekła. I to nie tylko w przypadku oferowania nowych emisji akcji, ale także w odniesieniu do utrzymania wyceny obecnie notowanych walorów. Spółki, które nie zapewnią sobie szerokiej bazy inwestorskiej, mogą napotkać na problem zwiększonej podaży przy stabilnym popycie, co musi prowadzić do negatywnej presji na kurs akcji.

Kluczową sprawą jest w tym kontekście identyfikacja potrzeb akcjonariuszy. Oczywiście można starać się pójść na skróty – zasadniczo dość łatwo jest przewidzieć w ogólnym zarysie, co jest dla inwestorów ważne: informacje, płynność, zyski. Ale już bardziej szczegółowe określenie tych potrzeb wymaga znajomości przynajmniej składu akcjonariatu. Innej komunikacji czy płynności oczekiwać będzie inwestor indywidualny, a innej instytucjonalny. Niektórzy inwestorzy docenią pokrycie analityczne spółki, a dla innych może to być wręcz przeszkodą. Sposób budowania płynności także będzie różnie oceniany przez różne grupy inwestorów. Jeśli po prostu zapłacimy animatorowi i uznamy sprawę za zamkniętą, to płynność będzie zbyt płytka dla inwestorów instytucjonalnych. Jeśli natomiast do zwiększania obrotów podejdziemy w sposób systemowy – zwiększając free float, angażując nowe grupy inwestorów, w tym indywidualnych, to możemy mieć większe nadzieje, że tak zbudowana płynność przyciągnie większych inwestorów. Również podejście do zysków jest wśród inwestorów bardzo zróżnicowane. Niektórzy oczekują stabilnej polityki dywidendowej, a dla innych ważny będzie zysk kapitałowy. Dla inwestorów krótkoterminowych ważniejsze będą działania doraźne, a dla długoterminowych – strategiczne, w horyzoncie kilkuletnim."

Cały artykuł "Relacje coraz ważniejsze" do przeczytania - Parkiet (2015-06-11), Str.:20 oraz na www.blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się