Parkiet, Mirosław Kachniewski, Pytania o MAR

Kategoria: 
Prasa o nas
19/01/2015

Gazeta Giełdy Parkiet zadała kilka pytań związanych z rozporządzeniem MAR Mirosławowi Kachniewskiemu, prezesowi zarządu SEG:

"- Jak rozporządzenie MAR oraz nowa dyrektywa wpłyną na polski rynek kapitałowy? Kiedy należy się spodziewać wejścia w życie nowych przepisów?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać na terenie całej UE w dniu 3 lipca 2016 r. Czasu jest pozornie sporo, ale – biorąc pod uwagę skalę zmian – uczestnicy rynku przygotowują się do nowych regulacji już od kilku miesięcy. Zmiany spowodują, że z jednej strony zniknie konieczność wysyłania wielu raportów, które obecnie niewiele wnoszą i tworzą tylko pewien szum informacyjny, z drugiej strony zaś powstaje ryzyko, że część spółek ograniczy komunikację z inwestorami w zasadzie wyłącznie do raportów okresowych.


- Tymczasem wciąż nie wiadomo, czy utrzymane zostaną raporty kwartale  - jaka jest opinia SEG w tej sprawie?

W opinii zarówno SEG, jaki spółek członkowskich, zasadnym jest utrzymanie raportowania kwartalnego, tak aby uniknąć ryzyka erozji przejrzystości informacyjnej (zwłaszcza w połączeniu z rewolucją dotyczącą raportowania bieżącego). Postulujemy jednak, aby raporty okresowe ograniczyć do 4 rocznie (za I kwartał, I półrocze, III kwartał i za rok). Ponadto warto przedyskutować zakres informacji niefinansowych, które zawarte są w raportach – z części z nich być może należy zrezygnować."

 

Więcej na temat w Parkiet (2015-01-19); Str.: 7

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się