Parkiet, Mirosław Kachniewski, Profesjonalizacja czy „peselizacja” rad nadzorczych

Kategoria: 
Prasa o nas
17/03/2016

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla Gazety Giełdy Parkiet:

„Nie od dziś wiadomo, że w niektórych spółkach giełdowych rada nadzorcza pełni jedynie funkcję dekoracyjną. Wprawdzie od wielu lat trwa powolny, acz systematyczny proces podnoszenia znaczenia rad nadzorczych, tworzenia się profesjonalnej kadry w tym obszarze i gdybyśmy wzięli pod lupę „średnią RN” pod kątem kompetencji i zaangażowania, to dziś sytuacja wygląda o niebo lepiej niż kiedykolwiek historycznie, ale za kilka miesięcy dojdzie do wydarzenia, które całkowicie zmieni obraz rzeczy, choć nie wiem, w którym kierunku. Wydarzeniem tym będzie wejście w życie 3 lipca regulacji MAR (Market Abuse Regulation), która bardzo poważnie zwiększy ryzyka i dyskomfort członkostwa w radzie nadzorczej spółki giełdowej.

Dotychczas w wielu spółkach mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju „umową społeczną” – rady nadzorcze nie radzą i nie nadzorują, a spółki im nie płacą. Ta z pozoru patologiczna sytuacja ma jednak głębokie uzasadnienie praktyczne, jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość wielu spółek i ich strukturę akcjonariatu, zwłaszcza w kontekście braku odpowiedzialności członków rad nadzorczych. Natomiast od lipca tego roku sytuacja diametralnie się zmieni, gdyż odpowiedzialność nie tylko się pojawi, ale jej wymiar będzie mógł prowadzić prostą droga do ogłoszenia upadłości konsumenckiej."

Cały artykuł „Profesjonalizacja czy „peselizacja” rad nadzorczych” do przeczytania - Parkiet  (2016-03-17, Str.: 20) oraz na portalu www.blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się