Parkiet, Mirosław Kachniewski, Nowy rok - nowe wyzwania

Kategoria: 
Prasa o nas
29/12/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał felieton dla dziennika Parkiet:

"Tak się przyjemnie składa, że zawsze koniec roku jest jednocześnie początkiem następnego. Mamy zatem dużo powodów do optymizmu i wiary, że przyszłość przyniesie nam wszystko to, czego oczekiwaliśmy od przeszłości. I im gorzej się kończy rok poprzedni, tym większe mamy roszczenia wobec nadchodzącego. Warto jednak spojrzeć na nie chłodnym okiem, tak aby minimalizować późniejsze rozczarowania. Pomyślmy zatem, czego możemy racjonalnie oczekiwać w roku 2016, w kontekście globalnym i lokalnym oraz jaki może to mieć wpływ na rynek kapitałowy.

W ujęciu globalnym na pierwszy plan wysuwają się kwestie niepokojów na Bliskim Wschodzie i ich konsekwencji dla nas, w tym w szczególności migracji i obniżenia poczucia bezpieczeństwa. Na razie kupiliśmy nieco czasu, ale nie ma się co łudzić – skoszarowanie uchodźców w Turcji nie rozwiązuje problemu, a nawet go pogłębia. Jeśli nie zostaną podjęte działania systemowe, mające na celu ustabilizowanie sytuacji politycznej w krajach ich pochodzenia, wówczas czekają nas bardzo ciężkie czasy. I nie możemy mamić się nadzieją, że migracja podążać będzie do krajów bogatszych, a zatem nas to nie dotyczy. Nie chodzi tu bowiem tylko o to, że będziemy musieli się podzielić naszym bogactwem z innymi. Zmiany będą dużo dalej idące – dojdzie do ograniczenia swobody przepływu towarów i osób w ramach UE (czy to formalnie, czy też praktycznie – w wyniku zwiększenia środków bezpieczeństwa), co będzie miało kolosalny wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu. A ponadto różnego rodzaju animozje wewnątrz unii będą pogłębiać i wspierać ruchy dezintegracyjne. Nasze spółki odczują to bardzo mocno, a my razem z nimi."

Więcej na temat w artykule "Nowy rok - nowe wyzwania" w Parkiet (2015-12-29), Str.: 16 oraz na blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się