Parkiet, Mirosław Kachniewski, Nowa rzeczywistość spółek giełdowych

Kategoria: 
Prasa o nas
17/09/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał felieton dla dziennika Parkiet:

"Najbliższe tygodnie i miesiące przyniosą spółkom giełdowym bardzo dużo zmian – w obszarze globalnym, makroekonomicznym i politycznym. Na to nałożą się kwestie bardzo istotnych zmian regulacyjnych w obszarze rynku kapitałowego. Wynikające stąd nurtujące pytanie: „jak żyć?” będzie wymagało gruntownej dyskusji i przedstawienia propozycji odpowiedzi.

Gospodarka globalna dotychczas wpływała na nas pośrednio – poprzez zmiany kursów walutowych, sentyment na rynkach finansowych czy też zmiany strumieni eksportu/ importu. Te kanały transmisji wciąż funkcjonują i to w coraz większym nasileniu, ale należy dodać, że dziś także mamy do czynienia z bezpośrednim wpływem zaburzeń w odległych i często dość egzotycznych gospodarkach na polskie firmy giełdowe. Wynika to z ich obecności na wszystkich kontynentach, praktycznie we wszystkich krajach, gdzie można w miarę bezpiecznie robić biznes. Dlatego wszelkie zawirowania w Chinach, Rosji czy Brazylii przekładają się na wyniki polskich spółek giełdowych, na notowania i na nasze przyszłe emerytury."

Więcej na temat w artykule "Nowa rzeczywistość spółek giełdowych" w Parkiet (2015-09-17), Str.: 16 oraz na blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się