Parkiet, Mirosław Kachniewski, (Nie)raportowanie nowych DPSN

Kategoria: 
Prasa o nas
07/01/2016

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał felieton dla dziennika Parkiet:

"Nowy Rok przyniesie nam nie tylko dużo przykrych obciążeń regulacyjnych, ale także nowe obowiązki wynikające z nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Jak dotąd stosunkowo mało spółek przekazało na rynek stosowne raporty, a ich analiza wciąż wymaga nakładu pracy i cierpliwości nieproporcjonalnie wysokiego w stosunku do użyteczności badanych informacji. Dlatego nowe DPSN najprawdopodobniej nie spełnią pokładanych w nich nadziei, podobnie jak ich poprzednia wersja i z podobnych przyczyn, czyli: braku zrozumienia, braku przykładu stosowania i braku przejrzystości.

Podkreślając ponownie fakt wzorowej współpracy GPW z interesariuszami na etapie tworzenia DPSN, nie mogę nie skomentować samego wdrożenia, gdyż ten ostatni etap będzie miał największy wpływ na (nie)stosowanie dobrych praktyk przez spółki. Ład korporacyjny wymaga nie tylko napisania dobrych praktyk, ale także zachęcania do ich przestrzegania. Dlatego od samego początku kładłem nacisk na ograniczenie i właściwe wyjaśnienie zakresu regulacji oraz na stworzenie mechanizmu ułatwiającego raportowanie, a także mechanizmu umożliwiającego łatwą analizę (nie)przestrzegania DPSN.

Oczywiście w pełni rozumiem, że immanentną cechą dobrych praktyk jest ich ogólne sformułowanie. Tak być musi i nie można wymagać nadmiernie precyzyjnych wskazań w samej ich treści, gdyż wówczas objętość DPSN przekraczałaby percepcję przeciętnie cierpliwego czytelnika. Niemniej te okrągłe zdania wymagają doprecyzowania na poziomie innego dokumentu, który wspomagałby zrozumienie praktyk przez emitentów i inwestorów. W wielu przypadkach same DPSN będą wystarczające, ale w wielu innych zainteresowani będą musieli wniknąć głębiej w sens danej rekomendacji czy zasady. Taki podręcznik był obiecywany, ale dotychczas się nie pojawił, przez co pierwsze raporty spółki musiały tworzyć wyłącznie w oparciu o swoją interpretację."

Więcej na temat w artykule "(Nie)raportowanie nowych DPSN" w Parkiet (2016-01-07), Str.: 16 oraz na blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się