Parkiet, Mirosław Kachniewski, (Nie)opóźnianie publikacji informacji poufnej

Kategoria: 
Prasa o nas
02/05/2016

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla Gazety Giełdy Parkiet:

"W życiu biznesowym spółki giełdowej mogą się pojawić takie sytuacje, że powstaje informacja cenotwórcza (np. negocjacje ważnego kontraktu), ale jej ujawnienie rynkowi wiązałoby się z negatywnymi konsekwencjami (np. usztywnienie się kontrahenta)."

Cały artykuł „(Nie)opóźnianie publikacji informacji poufnej” do przeczytania - Parkiet  (2016-05-02, Str.: 16) oraz na portalu www.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się