Parkiet, Mirosław Kachniewski, Nabywanie cenotwórczości

Kategoria: 
Prasa o nas
20/11/2014

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla dziennika Parkiet.

"Nowe regulacje UE, które wejdą w życie w połowie 2016 roku, definiować będą obowiązki informacyjne w sposób bardzo ogólny. Spółki będą zobligowane do raportowania o zdarzeniach, które mogą wpływać na wycenę papierów wartościowych. Przy czym definicja jest bardzo ogólna – chodzi o informacje, które są „określone w sposób precyzyjny” (czyli „są w wystarczającym stopniu szczegółowe”) oraz „miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ” (czyli byłyby to informacje, które „racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych”).

Przekładając to na język praktyki, spółki będą musiały diametralnie zmienić podejście do raportowania, odejść od przestrzegania wymogów określonych obecnie bardzo precyzyjnie (co i w jakich okolicznościach należy zaraportować) na rzecz stworzenia indywidualnych procedur „wyławiania” w spółce informacji, które mogą się okazać ważne dla inwestorów. Wprawdzie powinny były to robić już dotychczas, gdyż ogólnie sformułowane pojęcie „informacji poufnej” tego wymaga także w dzisiejszym stanie prawnym, ale z uwagi na istnienie szczegółowego rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, wiele spółek czuło się zwolnionych z takich dywagacji. Zresztą często nie miało to negatywnego wpływu na rynek, gdyż rozporządzenie zawiera znakomitą większość przypadków, kiedy w spółce pojawia się informacja cenotwórcza."

Więcej na temat w artykule Mirosława Kachniewskiego "Nabywanie cenotwórczości" Parkiet (2014-11-20), Str.: 16 oraz na stronie www.blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się