Parkiet, Mirosław Kachniewski, Lepsze praktyki

Kategoria: 
Prasa o nas
26/02/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla dziennika Parkiet.

"Na tym mój optymizm się kończy, gdyż nie mam pojęcia, czy nowe rozwiązania rozwiążą wcześniejsze problemy. A podstawowym problemem obecnie jest to, że choć DPSN powstały dla inwestorów, to ci nie są nimi zainteresowani. Nie tylko nie znają szczegółów, ale nawet nie mają pojęcia w jaki sposób sprawdzić, które spółki deklarują przestrzeganie jakich zasad. Nie wspominając już nawet o weryfikacji, czy te deklaracje są zgodne z prawdą. Oczywiście nie oznacza to, że inwestorzy nie są zainteresowani przestrzeganiem przez emitentów dobrych praktyk. Wręcz przeciwnie, są, ale chodzi o praktyki pisane małymi literami. Stanowisko to można podsumować w sposób następujący: „ład korporacyjny – tak, DPSN – nie”. Inwestorzy weryfikują spełnianie przez spółki norm ładu korporacyjnego, ale tych, które są dla nich istotne. Analizują statut spółki, regulaminy poszczególnych organów, skład zarządu i rady nadzorczej, a nie deklaracje spełniania wymogów obecnie obowiązującego kodeksu zawierającego 11 rekomendacji i 23 dobre praktyki.

W tym miejscu ciśnie się na klawiaturę pytanie, czy lepsze praktyki nie podzielą losu dobrych? Czy „nowe”, dwukrotnie bardziej obszerne, raportowanie względem 22 rekomendacji i 45 zasad szczegółowych przemnożone przez 471 spółek notowanych na rynku regulowanym daje szanse na rzeczywistą weryfikację tych 31557 stanów faktycznych? Czy może okaże się, że najlepiej w statystykach wypadną te spółki, które nie zadały sobie trudu przeczytania lepszych praktyk, a tym bardziej analizy stanu ich przestrzegania, i w konsekwencji – zaraportowania na rynek? Czy będzie jakiś mechanizm premiujący spółki rzetelnie raportujące spełnianie tych zasad? Oczywiście można to podsumować bardzo krótko – zrobi to rynek, czyli inwestorzy. Przecież będą nabywać akcje spółek lepiej przestrzegających zasad, a sprzedawać tych, które tego nie robią."

Cały artykuł "Lepsze praktyki" do przeczytania  - Parkiet (2015-02-26), Str.:16

oraz na www.blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się