Parkiet, Mirosław Kachniewski, Leczenie zespołu RChl

Kategoria: 
Prasa o nas
29/01/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla dziennika Parkiet.

"Opisane w poprzednich felietonach konsekwencje postępującej epidemii regulozy, chaozy i lewitozy powodują, że zagrożone jest nie tylko właściwe funkcjonowanie rynku finansowego, ale także gospodarki oraz całego państwa. Bardzo ważne jest zatem opracowanie działań zaradczych, które by minimalizowały ryzyko infekcji oraz ograniczały negatywne skutki tych schorzeń. Kluczowym elementem jest przewartościowanie rozumienia pojęcia regulacji.

Dotychczas autorzy regulacji byli ze swoich działań zadowoleni niezależnie od jakości i skutków przygotowanych przepisów, gdyż sam fakt uchwalenia nowej ustawy był powodem do dumy. Proponuję zatem, w ramach pewnej prowokacji intelektualnej, porównać szkodliwe regulacje do azbestu. Kiedyś ludzkość nie wyobrażała sobie życia bez tego materiału, który wykorzystywany był powszechnie – do izolacji budynków, do krycia dachów, do wyposażania szkół. W każdej pracowni chemicznej była płytka azbestowa i w każdej szkole dzieci mogły się bawić kocami azbestowymi w ramach ćwiczeń przeciwpożarowych. Dziś jednak wiemy, że materiał ten jest szkodliwy, zatem nie produkujemy azbestu, a istniejący staramy się utylizować lub zakopywać po lasach. Czy zatem możemy to samo zrobić ze szkodliwymi regulacjami? Nie uchwalać nowych," utylizować stare, a część zakopać? Teoretycznie tak, ale w praktyce będzie to bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Cały artykuł do przeczytania "Leczenie zespołu RChl" - Parkiet (2015-01-29), Str.:16

oraz na www.blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się