Parkiet, Mirosław Kachniewski, Kwartalnie, czyli jak?

Kategoria: 
Prasa o nas
13/02/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla dziennika Parkiet.

"Za kilka miesięcy mija termin implementacji zmian do dyrektywy regulującej raportowanie okresowe. Zmiany te dotyczą m.in. raportów kwartalnych, warto zatem przybliżyć tę tematykę – komu i do czego są one potrzebne oraz jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z tak częstego publikowania informacji finansowych.

Zgodnie z dyrektywą z końcem listopada co do zasady kraje członkowskie powinny odejść od wymogu publikacji raportów kwartalnych. Motywowane jest to koniecznością ograniczania zjawiska short-termismu, tj. skracania horyzontu inwestycyjnego akcjonariuszy, a w konsekwencji – skracania horyzontu planowania przez menedżerów. Obecnie zarządy spółek giełdowych starają się pokazywać jak najlepsze rezultaty przy okazji publikacji każdego raportu, co wymusza optykę kwartalną. Im dłuższy będzie pojedynczy okres, za który spółka raportuje, tym dłuższa będzie perspektywa podejmowania decyzji w spółce, co teoretycznie powinno być bardziej korzystne dla akcjonariuszy.

Z drugiej strony wiemy, że teoria nie zawsze pokrywa się z praktyką. Wydłużenie okresów raportowania może spowodować obniżenie motywacji lub wręcz pokusę opóźnienia publikacji niemiłych dla inwestorów informacji. Zwłaszcza w przypadku rynku polskiego, gdzie spółki są stosunkowo młode i małe, gdzie relacje z inwestorami często nie należą do priorytetów, gdzie właściwa polityka informacyjna jest relatywnie bardzo droga (w odniesieniu do wielkości spółki), a nie przynosi wprost korzyści (z uwagi na stabilność akcjonariatu). Trudno się zatem dziwić, że inwestorzy, zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni, wskazują na potrzebę utrzymania raportowania kwartalnego, co dyrektywa dopuszcza, jeśli dany kraj członkowski się na to zdecyduje."

Cały artykuł "Kwartalnie, czyli jak?" do przeczytania - Parkiet (2015-02-12), Str.:16

oraz na blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się