Parkiet, Mirosław Kachniewski, Krótkie terminy i dalekie konsekwencje

Kategoria: 
Prasa o nas
25/06/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla dziennika Parkiet.

"Postępujące skracanie horyzontu inwestycyjnego jest coraz poważniejszym zagrożeniem dla właściwego funkcjonowania rynku kapitałowego. Powoduje ono, bowiem wymuszanie osiągania dobrych wyników doraźnie kosztem realizacji długofalowych programów rozwoju, co ogranicza możliwości wzrostu spółek. Podejmowane dotychczas działania mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku nie przyniosły pożądanych rezultatów. Czy zatem jesteśmy skazani na ograniczanie potencjału wzrostu spółek giełdowych?

Temat nie jest nowy, ale mój udział w dyskusji poświęconej tej tematyce podczas Europejskiego Kongresu Finansowego skłonił mnie ku dalszym przemyśleniom. Rosnąca konkurencja na rynku finansowym powoduje, że inwestorzy instytucjonalni, nawet ci, którzy teoretycznie inwestują w horyzoncie kilku dekad, jak np. fundusze emerytalne, walcząc o klientów prezentują dane za stosunkowo krótkie okresy, co ma podwójnie negatywne działanie. Z jednej strony powoduje przepływ środków do instytucji efektywnie inwestujących w krótkim, ale niekoniecznie długim okresie, z drugiej zaś wymusza alokację kapitału do spółek dających wysokie stopy zwrotu w krótkim okresie, często kosztem długofalowego rozwoju."

Cały artykuł "Krótkie terminy i dalekie konsekwencje" do przeczytania - Parkiet (2015-06-25), Str.: 16 oraz na wwww.blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się