Parkiet, Mirosław Kachniewski, „Komplajansowa” przyszłość raportowania

Kategoria: 
Prasa o nas
28/01/2016

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla Gazety Giełdy Parkiet.

„W ostatnich dniach uczestnicy rynku mogli się zapoznać z komunikatem dotyczącym nałożenia kary na osobę fizyczną „w związku z rozpowszechnianiem nierzetelnych informacji. Nie są mi znane okoliczności tego konkretnego przypadku, ale tekst ten stał się inspiracją do szerszych przemyśleń dotyczących istoty i sensu nakładania sankcji.
Jeśli bowiem zadalibyśmy sobie pytanie, po co w ogóle ludzkość wymyśliła karanie osobników naruszających ogólnie przyjęte normy postępowania, to główne cele są dwa: zadośćuczynienie i prewencja. Zadośćuczynienie może mieć formę emocjonalną (np. „oko za oko”) lub bardziej wymierną, tj. zrekompensowanie poniesionej szkody.
W przypadku polskiego rynku kapitałowego forma zadośćuczynienia w swej filozofii konsumuje postanowienia Kodeksu Hammurabiego, a zatem pozostaje wciąż dość konserwatywna, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, iż dokument ten liczy sobie blisko 4000 lat. Ogólną zasadę można ująć w sposób następujący: ”jeśli wyrządziłeś mi krzywdę, to sam powinieneś ponieść większą szkodę, niż ja”.

Cały artykuł „Komplajansowa przyszłość raportowania” do przeczytania - Parkiet (2016-01-28), Str.:16

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się