Parkiet, Mirosław Kachniewski, Inwigilacja menedżerów i ich rodzin

Kategoria: 
Prasa o nas
18/02/2016

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla Gazety Giełdy Parkiet:

„Kilka miesięcy temu napisałem serię felietonów poświęconych transakcjom menedżerów. Wiele jednak wskazuje, że podstawowym problemem będzie nie samo raportowanie transakcji, ale przygotowanie stosownej infrastruktury zbierania i aktualizowania danych dotyczących członków najbliższej rodziny władz spółki oraz biznesów prowadzonych przez członków zarządów, rad nadzorczych i członków ich rodzin.

Regulacje dotyczące transakcji menedżerów funkcjonują od lat, jednak różni menedżerowie na różnych rynkach poprzez różne instrumenty finansowe i skomplikowane rodzaje transakcji starali się je na różne sposoby obchodzić. W odpowiedzi powstała zatem regulacja totalna, która będzie stosowana na obszarze całej UE od 3 lipca br. Jej celem jest zapewnienie, aby jakakolwiek bezpośrednia lub pośrednia transakcja dokonana jakimkolwiek instrumentem finansowym powiązanym z jakimkolwiek papierem wartościowym wyemitowanym przez emitenta, na jakimkolwiek rynku, przez jakiekolwiek osoby fizyczne lub prawne powiązane z jakąkolwiek osobą mającą stały dostęp do istotnych informacji w spółce, skutkowała koniecznością przekazania stosownego raportu na rynek.”

Cały artykuł „INWIGILACJA MENEDŻERÓW I ICH RODZIN” do przeczytania - Parkiet (2016-02-18, Str.:16)

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się