Parkiet, Mirosław Kachniewski, Interregulacja ograniczy ryzyko

Kategoria: 
Prasa o nas
03/12/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał felieton dla dziennika Parkiet:

"Od początku cywilizacji ludzkość szukała rozwiązania problemu uregulowania określonych norm postępowania. Od norm kształtowanych w relacjach międzyludzkich przeszliśmy do nakazów odgórnych – czy to w formie religii, decyzji władców, czy też przepisów prawa – aby następnie wrócić do samoregulacji. Proces ten powtarzany był wielokrotnie i obecnie możemy to obserwować na rynku kapitałowym. Jest jednak nadzieja, że proces kształtowania norm postępowania ulegnie daleko idącej ewolucji – w kierunku interregulacji.

Przyczyną, dla której ludzkość od zarania dziejów wahała się pomiędzy tworzeniem i egzekwowaniem norm postępowania samodzielnie (nazwijmy to samoregulacją) a narzucaniem takich norm odgórnie (nazwijmy to egzoregulacją) jest bezsporny fakt, iż obie te formy mają wiele zalet, ale też równie wiele wad. I choć proporcje pomiędzy zaletami i wadami pozostają stałe, to zmiana okoliczności zewnętrznych oraz znudzenie status quo spowodowały, iż każda z tych form regulacji cyklicznie zyskiwała i traciła na znaczeniu.

Egzoregulacja ma swoje bezsprzeczne zalety, wśród których wymienić należy przede wszystkim: autorytet prawodawcy, utrudnione możliwości kwestionowania istniejących przepisów, czy sprawny zewnętrzny mechanizm egzekwowania. Ale mają też swoje olbrzymie wady, w tym w szczególności: brak elastyczności, brak wrażliwości na kwestie kosztowe i spóźnienie względem rzeczywistych potrzeb, co jest szczególnie problematyczne w obszarach dynamicznie się rozwijających, jak np. rynek kapitałowy."

Więcej na temat w artykule "Interregulacja ograniczy ryzyko" w Parkiet (2015-12-03), Str.: 16 oraz na blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się