Parkiet, Mirosław Kachniewski, Giełda przyszłości: regulacje

Kategoria: 
Prasa o nas
30/07/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał felieton dla dziennika Parkiet:

"W poprzednich felietonach napisałem, jak może wyglądać rynek przyszłości w kontekście infrastruktury i bezpieczeństwa obrotu. Dziś zajmiemy się kwestiami regulacyjnymi i próbą odpowiedzi na pytania postawione w ubiegłym tygodniu.

Najważniejsze pytanie dotyczy tego, po co na rynku kapitałowym są regulacje ubezwłasnowolniające inwestorów. Przyczyną tego stanu rzeczy są 2 dogmaty:

- skoro na rynku regulowanym dochodzi do nadużyć, to bez regulacji byłoby jeszcze gorzej;

- skoro na rynku nieregulowanym dochodzi do nadużyć, to należy ograniczyć obszar nieregulowany.

Tyle, że przy nich należy umieścić gwiazdkę i dopisać drobnym drukiem: „niepoparte żadnymi badaniami”. Na podstawie tych samych danych można wyciągnąć 2 odwrotne wnioski:

- skoro jest coraz więcej regulacji i coraz więcej nadużyć, to należy ograniczyć obszar regulacji;

- skoro na rynku regulowanym dochodzi do nadużyć, to należy ograniczyć obszar regulowany.

Chciałbym podkreślić, że bynajmniej nie postuluję całkowitego odejścia od regulacji – one są potrzebne, choć w dużo mniejszym natężeniu. Natomiast nieuniknione jest odejście od monopolu regulacji – czy tego chcemy, czy nie uczestnicy rynku sami wybiorą otoczenie regulacyjne. Mają do wyboru 2 drogi: zmiany regulacji w ramach danego reżimu lub wręcz zmiany reżimu na jakiś inny, uznany przez nich za bardziej atrakcyjny."

Więcej na temat w artykule "Giełda przyszłości: regulacje" w Parkiet (2015-07-30), Str.: 20 oraz na blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się