Parkiet, Mirosław Kachniewski, Czego nie widać

Kategoria: 
Prasa o nas
15/10/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał felieton dla dziennika Parkiet:

"Dla inwestorów giełdowych oczywistą oczywistością jest, że nie ma ścisłej korelacji między danymi finansowymi zawartymi w raportach spółek a wycenami ich akcji. Wynika to z równie oczywistej prawdy, że w raportach zawarte są dane historyczne, a wycena zależy od wiary w dalszy rozwój spółki. Skoro zatem inwestorów interesuje przyszłość, to nie można zdobyć ich serc, pokazując im przeszłość.

Mając na względzie powyższe, od wielu lat prowadzone są różnego rodzaju analizy, badania i eksperymenty na ludziach, których celem jest przekazanie danych możliwie trafnie przybliżających przyszłe dokonania spółek. Najprostszą formułą jest publikacja prognoz, jednak z uwagi na przeregulowanie tego zagadnienia oraz obiektywne problemy z „dowiezieniem” obiecywanych rezultatów decydują się na to tylko nieliczne spółki. Nieco bardziej skomplikowaną formułą jest rozszerzenie zakresu raportowania o informacje, które wcześniej nie były publikowane, a które jednak mogą mieć wpływ na przyszłą sytuację finansową spółki."

Więcej na temat w artykule "Czego nie widać" w Parkiet (2015-10-16), Str.: 16 oraz na blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się