Parkiet, Mirosław Kachniewski, Bo najważniejsze są relacje

Kategoria: 
Prasa o nas
28/05/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla dziennika Parkiet.

"W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy emitentów czeka bardzo wiele zmian regulacyjnych. Zdecydowana większość z nich dotyczy komunikacji z inwestorami, a zatem coraz większą rolę odgrywać będą w spółkach służby relacji inwestorskich. Dlatego kluczową sprawą jest przygotowanie ich do nowych wyzwań, tak aby maksymalizować rezultaty pozytywne i minimalizować negatywne.

Już jesienią zmianie ulegną wymogi dotyczące raportowania okresowego. Pozornie ułatwią one życie spółek, gdyż najprawdopodobniej zniknie raport za czwarty kwartał, wydłużone zostaną niektóre terminy i ograniczony będzie zakres sprawozdań pisany „prozą”. Z drugiej jednak strony należy wskazać, iż pogorszeniu ulegnie pozycja konkurencyjna względem spółek zagranicznych (w tym notowanych na GPW), które nie będą musiały w ogóle publikować raportów kwartalnych. Ponadto, nowe regulacje wiążą się z wprowadzeniem nowych sankcji, przewidujących kary na emitentów i osoby fizyczne na poziomie wielokrotnie przewyższającym dotychczasowe uregulowania w tym względzie.

Drugi bardzo istotny obszar zmian to regulacje MAR całkowicie zmieniające filozofię raportowania spółek. Pisałem o tym niejednokrotnie, więc nie ma sensu tego powtarzać. Wspomnę jedynie, że niedookreślenie kluczowych definicji w połączeniu z dotychczasowym systemem raportowania, dotychczasową praktyką nadzoru i z wysokością sankcji (w żaden sposób nie powiązaną z wielkością polskiego rynku kapitałowego) tworzy mieszankę wybuchową, której skutki rażenia poznamy w drugim półroczu przyszłego roku."

Cały artykuł "Bo relacje są najważniejsze" do przeczytania - Parkiet (2015-05-28), Str.:16 oraz na www.blog.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się