Opublikowane zostały nowe Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania niefinansowego

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
11/07/2019

Opublikowane zostały nowe Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania niefinansowego. Wprawdzie formalnie nie są one wiążące, ale unijny organ nadzoru (ESMA) zaleca, aby krajowe organy nadzorcze dokonywały oceny raportów niefinansowych właśnie w oparciu o ten dokument. Wytyczne dotyczyć będą już raportów za rok 2019 i w obszarze emisji CO2e rozszerzą raportowanie na cały łańcuch wartości, w praktyce kreując obowiązek raportowania przez podmioty małe (dostawców i dostawców dostawców), dotychczas nim nieobjęte. Wytyczne zawierają 23 nowe ujawnienia podstawowe (tj. odnoszące się do wszystkich sektorów) dotyczące m.in.  sporządzania analiz scenariuszowych (w tym scenariusza rozwoju spółki w przypadku wzrostu temperatury globalnej o więcej niż 2 st. C), polityki klimatycznej emitenta, czy też ujawnienia ryzyk dla spółki związanych ze zmianami klimatu. Nowy wymóg może mieć olbrzymie znaczenie dla zmiany struktury łańcucha dostaw, a zatem może powodować głębokie zmiany w popycie na produkty w zależności od danych dotyczących emisji CO2e i ich wiarygodności. Ze szczegółami można zapoznać się w zakładce Regulacje

Ostatnia aktualizacja 11/07/2019
Podziel Się