Ogólnopolskie badanie kompetencji Rad Nadzorczych 2016

Kategoria: 
Projekty SEG
25/01/2016

ankieta_banner.jpg

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Forum Rad Nadzorczych (SEG, GPW w Warszawie, PwC) zapraszamy właścicieli, inwestorów, zarządzających oraz członków rad nadzorczych spółek giełdowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu kompetencji rad nadzorczych. Celem badania jest określenie zestawu kompetencji, których harmonijna kompozycja tworzy skuteczną, profesjonalną i wartościową dla właścicieli i akcjonariuszy radę nadzorczą. Wyniki ankiety zostaną opublikowane w raporcie Rady Nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian, a wnioski z badania będą elementem dyskusji panelowej podczas VI Dorocznej Konferencji Forum Rad Nadzorczych, 16 marca 2016 r. w Warszawie.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie ok. 10 minut.

Badanie składa się z 2 części. W każdej z nich znajdują się krótkie listy kompetencji (wiedzy, doświadczeń, umiejętności i postaw), których właściciele, inwestorzy i zarządzający oczekują od członków rad nadzorczych. Prosimy o dokonanie oceny ważności tych kompetencji oraz ocenę ich poziomu.

Każdy respondent, wypełniając ankietę i decydując się na podanie swoich danych otrzyma egzemplarz raportu Rady Nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian z wynikami z badania. Odpowiedzi w ankiecie są ściśle poufne i nie ma możliwości bezpośredniej identyfikacji respondenta ani reprezentowanej przez niego firmy.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

KLIKNIJ, ABY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Ostatnia aktualizacja 25/01/2016
Podziel Się