Oczekiwania mediów wobec spółek giełdowych

Kategoria: 
Patronaty SEG
10/06/2011

Analitycy to według dziennikarzy główne i najbardziej wiarygodne źródło informacji – wynika z badania „Oczekiwania mediów wobec spółek giełdowych” przygotowanego przez Martis CONSULTING przy współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Dopiero na kolejnych miejscach we wskazaniach respondentów znalazł się zarząd spółki  oraz jej biuro IR/PR.

Wyniki pierwszego tego typu badania w Polsce zaprezentowano na III Kongresie Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych dziennikarzy poprawiły się standardy komunikacji spółek w ciągu ostatnich 5 lat.

Ocena zmian standardów komunikacji w ciągu ostatnich 5 lat

 

wykres_ocena_zmian_komunikacji.jpg

  • To pokazuje, że wysiłek związany z edukowaniem polskiego rynku kapitałowego nie poszedł na marne. Im lepsze standardy, tym większe zaufanie do spółek, a to z kolei przekłada się na ich wyższą giełdową wycenę – komentuje Dariusz Jarosz, prezes zarządu Martis CONSULTING.

Z badania wynika, że najbardziej interesującymi informacjami dla mediów są wyniki finansowe spółek, informacje o otoczeniu rynkowym i trendach w branżach oraz informacje dotyczące strategii biznesowej firmy. Na kolejnych miejscach uplasowały się prognozy finansowe oraz fuzje i akwizycje. Dziennikarze za interesujące uznają także takie informacje jak: zamiany w akcjonariacie, zmiany personalne i życiorysy oraz opinie publikowane przez inne media. Z otoczenia spółki za najważniejsze uznają informacje makroekonomiczne. Dziennikarze zbierając informacje najchętniej wykorzystują stronę internetową spółki, kontakt telefoniczny i mailowy. W ich ocenie najlepiej z nimi komunikuje się sektor bankowy, paliwowy i telekomunikacyjny. Co ciekawe jedną z najniższych ocen otrzymała branża mediowa.

 

Źródła informacji o spółce

 

wykres_zrodla_informacji.jpg

  • Największym problemem dla dziennikarzy są nieaktualne informacje o spółkach. Narzekają także na przeładowanie komunikatów treściami marketingowymi oraz niskie kompetencje osób odpowiedzialnych za komunikację w firmach. Ciekawostką jest wskazywanie prawników jako tych, którzy stawiają największe bariery komunikacyjne. To często pod ich naciskiem informacja ze spółki jest ograniczana i korygowana, gdyż zdaniem dziennikarzy zbyt restrykcyjnie interpretują prawo – zauważa Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Największe problemy w komunikacji ze spółkami

wykres_problemy_w_komunikacji.jpg

Wśród instytucji rynku kapitałowego najlepsze oceny uzyskała Giełda Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych a najniższe Komisja Nadzoru Finansowego.
Zdaniem większości mediów (60,7% ankietowanych) współpraca z agencją PR/IR poprawia komunikację ze spółką. Jednocześnie podkreślają, że powinna to być profesjonalna firma świadcząca usługi na najwyższym poziomie.

METODOLOGIA
Projekt badawczy „Oczekiwania mediów wobec spółek giełdowych” był realizowany metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (Individual In-Depth Interview) z przedstawicielami mediów ekonomicznych, w szczególności z redaktorami naczelnymi poszczególnych redakcji oraz wybranymi dziennikarzami. Dodatkowym zastosowanym w badaniu instrumentem była anonimowa ankieta internetowa, skierowana do szerokiego grona dziennikarzy mediów ekonomicznych. W badaniu przeprowadzonym od 9 do 31 maja 2011 r. uzyskano 60 odpowiedzi ankietowych oraz przeprowadzono 15 wywiadów pogłębionych.

Ostatnia aktualizacja 31/07/2013
Podziel Się