Nowy regulamin korzystania z ESPI

Kategoria: 
Regulacje
01/10/2019

W dniu 20 września 2019 r. weszło w życie Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego nr 88/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (dalej: „Regulamin ESPI”). Nowy tekst Regulaminu ESPI znajduje się na stronie KNF.

Zwracamy uwagę, że zmianie uległa nazwa kancelarii, na którą emitenci przekazują raporty do publicznej wiadomości. Obecnie, w zależności od podmiotu prowadzącego rynek, na którym notowane są instrumenty emitenta, nazwa brzmi „Kancelaria Publiczna GPW” lub „Kancelaria Publiczna BondSpot”. Z punktu widzenia emitentów ważna jest również zmiana nazwy kancelarii DIA-O na DNO. 

W związku z wejściem w życie nowego Regulaminu ESPI Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stosowny komunikat, w którym przypomina najważniejsze zasady dotyczące korzystania z tego systemu:

Pytania dotyczące nowego Regulaminu ESPI proszę kierować na adres: regulacje@seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 07/10/2019
Podziel Się