Nowe zasady przygotowywania sprawozdań finansowych wg przepisów ustawy o rachunkowości

Kategoria: 
Prawo Krajowe
13/03/2019

Spółki sporządzające raporty finansowe wg przepisów ustawy o rachunkowości zobowiązane są do ich opracowania, podpisania i opublikowania w KRS w formacie XML. Wiąże się z tym wiele problemów natury organizacyjnej i technicznej, więc warto przeznaczyć w harmonogramie kilka dodatkowych dni na ich przezwyciężenie. Należy także podkreślić, że systemy ESPI i EBI nie przyjmują plików w formacie XML, a zatem emitenci (w tym notowani na rynku NewConnect) mają duży problem z określeniem, co powinni opublikować jako raport roczny dla inwestorów. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adres regulacje@seg.org.pl.

AKTUALIZACJA

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji dotyczącej formatów raportów rocznych przekazujemy aktualizacje dotyczące dwóch kwestii:

1. Ministerstwo Finansów opublikowało struktury w XML dla spółek z rynku regulowanego raportujących wg PSR (link). Umożliwiają one opublikowanie dokumentów prawie tożsamych z tymi publikowanymi w ESPI. W związku z tym wyeliminowany został największy czynnik ryzyka, jakim była konieczność publikacji sprawozdań finansowych w różnych formatach i problem określenia, który z nich jest dokumentem oryginalnym.

2. GPW dokonała zmian w systemie EBI umożliwiających publikowanie tam dokumentów w formacie XML i XADES (uchwała GPW). Dzięki temu emitenci notowani na rynku NewConnect raportujący wg PSR będą mogli opublikować w EBI dokumenty tożsame z tymi, które przygotowywane są na potrzeby publikacji w KRS. Problemy tego grona emitentów zostały zatem zredukowane do opracowania sprawozdań w formacie XML i opatrzenia ich podpisem elektronicznym. Warto przy tym zwrócić uwagę na konieczność wykorzystania specjalistycznego oprogramowania do tworzenia i przeglądania plików w formacie XML.

 

Zapraszamy również do lektury felietonu Prezesa Zarządu Mirosława Kachniewskiego, w którym porusza on temat nowych pułapek raportowania wg PSR. Artykuł dostępny jest tutaj

Ostatnia aktualizacja 19/03/2019
Podziel Się