Nowe wyzwania działów HR emitentów. Kończy się rekrutacja na V Kongres HR Spółek Giełdowych SEG

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
08/04/2016

khr.png

Biznesowe wymagania wobec HR, nowe wyzwania HR spółek giełdowych od 2017 roku, zmiany demograficznych a praca działów HR oraz wybrane aspekty motywacji pracowników – te i wiele innych tematów zostanie omówionych 19-20 kwietnia br. roku podczas V Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG.

Podczas pierwszego dnia Kongresu odbędą się cztery sesje plenarne. Pierwsza sesja plenarna, którą poprowadzi Krzysztof Ogonowski (Prezesa Zarządu BPI Polska), będzie poświęcona biznesowym wymaganiom wobec HR. Zostaną omówione takie zagadnienia jak: HR wczoraj i dziś - ewolucja dokonana a pożądana; zarządzanie najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa; wybór najistotniejszych działań wobec ograniczeń budżetowych i kompetencyjnych.

Polityka personalna w firmie o ograniczonym budżecie czy zasobach kompetencyjnych wymaga solidnej dawki zaparcia, dystansu i kreatywności HRowca, gdyż wiele rozwiązań tworzy się własnoręcznie, korzystając z tego co się ma. Najprostszym rozwiązaniem bywa często outsourcing większości procesów na zewnątrz – mówi Jarosław Adamkiewicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Prezes Grupy Wadwicz. Niezależnie od budżetu, efektem skutecznej pracy HR-u w przedsiębiorstwie powinno być zawsze obniżenie rotacji, zwiększenie motywacji pracowników i ducha pracy zespołowej. Dzięki temu pracownikom zwiększa się komfort pracy, a firma zwykle obserwuje wzrost przychodów i rozwój biznesu - dodaje Jarosław Adamkiewicz.

W drugiej dyskusji nt. „Nowe wyzwania HR spółek giełdowych od 2017 roku”  poprowadzonej przez mec. Czesława Sadkowskiego (Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy) będzie mowa o powiązaniu wymogu raportowania CSR z wielkością zatrudnienia; pojęciu pracownika w prawie polskim i unijnym – podobieństwa i różnice; podmiotach objętych obowiązkiem raportowania – jak rozumieć kryterium średniej liczby 500 pracowników; problematyce współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne.

W trzeciej sesji „Zmiany demograficzne – nowa rola i wyzwania dla HR” pod batutą Pawła Oksanowicza (Redaktor MUZO.FM, Prowadzący program BIZON, Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny) zostaną przedyskutowane zagadnienia: rynek pracy i zabezpieczenie emerytalne w przyszłości; zagrożenia, szanse i wyzwanie dla pracodawców; jak optymalizować strategię HR, by zyskać nadchodzących zmianach; edukacja ekonomiczna, jako narzędzie CSR i HR.

Tematem czwartej sesji moderowanej przez Mirosława Kachniewskiego (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych), będą zagadnienia dotyczące motywacji kluczowych pracowników firmy w tym m.in. pozafinansowe systemy motywacyjne, profilaktyka medyczna jako czynnik podnoszący motywację i wydajność pracowników.

Istotnym czynnikiem motywującym pracowników do efektywnej pracy jest właściwy system motywacyjny. Jak powinien być skonstruowany system motywacyjny, który zapewni zbudowanie długoletniej relacji z lojalnym i zaangażowanym pracownikiem? Jakie są najlepsze motywatory działania? Niewątpliwie optymalny system motywacyjny to taki, który jest dopasowany do  indywidualnych cech i potrzeb pracowników. W przypadku kluczowych pracowników istotną rolę odgrywa ponadto zbieżność celów pracodawcy lub jego akcjonariuszy i indywidualnych potrzeb pracownika. Przy konstruowaniu systemów powinno się mieć także na uwadze uwarunkowania prawne i ograniczenia z nich wynikające, np. regulacje Dyrektywy CRD IV w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń kluczowych pracowników instytucji finansowych czy też przepisy tzw. ustawy kominowej.– mówi Agnieszka Lechman-Filipiak, Radca prawny, Partner kierująca praktyką prawa pracy, DLA Piper.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak: projekt skutecznego wdrażania zmian w organizacji, praktyczne aspekty związane z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, ochrona tajemnicy w relacjach z działającymi w firmie związkami zawodowymi i radą pracowników, nowe regulacje dotyczące umów w prawie pracy, współpraca z agencją zatrudnienia, olimpiady firmowe jako aktywne projekty integracji pracowników.

Projekt Olimpiad Firmowych powoduje poprzez budowanie zdrowej motywacji i  zespołowego działania, wytworzenie w firmie środowiska,  które gwarantuje  pracownikom rozwój nie tylko zawodowy ale także osobisty. Higienizacja życia w przedsiębiorstwie to pewność zmniejszenia rotacji pracowników, lepsza komunikacja w firmie i zredukowana absencja z powodu zwolnień lekarskich. Działania  prezentowane w tym projekcie  to bardzo skuteczny sposób na zwiększenie kreatywności i efektywności zespołu – opowiada Wojciech Sularz, Właściciel Tatra Holding

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Instytucjonalny; BPI Polska, Comarch Healthcare, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych oraz Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy jako Partnerzy Strategiczni; DLA Piper oraz Wadwicz jako Partnerzy; Tatra Holding jako Partner Organizacyjny oraz Unicomp WZA jako Partner Technologiczny.

Kongres odbędzie się w Hotelu OSSA w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. Szczegółowe informacje na temat V Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Komunikat prasowy

Dodatkowe informacje:
Magdalena Raczek-Kołodyńska
Dyrektor Zarządzający
tel.  22 826 26 89
mob. 509 357 280
e-mail: mraczek@seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się