Nowe reguły raportowania już zaczynają przysparzać kłopotów

Kategoria: 
Prasa o nas
07/10/2019

W artykule autorstwa Pani Katarzyny Kucharczyk pt. "Nowe reguły raportowania już zaczynają przysparzać kłopotów" zapoznać się możemy z opinią Prezesa Zarządu SEG, Mirosława Kachniewskiego: 

"Wnikliwa analiza pisma Ministerstwa Finansów prowadzi do wniosku, że obowiązek opracowywania śródrocznych raportów emitentów w formacie XML dotyczyć będzie przyszłości. Na to wskazuje nie tylko ww. pismo, ale także brzmienie przepisów, a jeszcze bardziej ich cel wszak raporty śródroczne, jako opracowywane dla uczestników rynku kapitałowego, nie zaś dla organów skarbowych czy administracji publicznej, powinny być czytelne dla inwestorów, a tego warunku obecnie format XML nie spełnia."

Zapraszamy do przeczytania artykułu w Parkiecie (2019-10-07, str. 3) oraz na www.parkiet.com

Ostatnia aktualizacja 07/10/2019
Podziel Się