Nowa procedura raportowania z art. 19 MAR

Kategoria: 
Prawo Krajowe
30/12/2019

Przypominamy, że w związku z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2019 r. zmiany Rozporządzenia ESPI, od dnia 1 stycznia 2020 r. jedyną drogą przekazywania do KNF powiadomień z art. 19 MAR (notyfikacje transakcji menadżerów i osób blisko związanych) jest e-formularz udostępniony na stronie UKNF. Na stronie tej opublikowano również komunikat w sprawie uruchomienia tego e-formularza wraz z instrukcją jego użytkowania. 

Dostęp do e-formularza jest możliwy po podaniu adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do strony, na której znajduje się e-formularz. Wypełnianie e-formularza odbywa się w zasadzie analogicznie jak formularza w wersji pliku word udostępnionego na stronie UKNF. Szczegółowy sposób wypełniania powiadomień z art. 19 MAR dostępny jest tutaj. Ułatwieniem w e-formularzu są:

  • możliwość skorzystania o opcji wyboru przy wpisywaniu niektórych danych dot. transakcji (jej rodzaju, waluty i miejsca zawarcia), 
  • proces weryfikacji poprawności wyliczenia średniej ceny i łącznego wolumenu transakcji 
  • automatyczny wybór nazwy emitenta po wpisaniu jego kodu LEI.

Przy wypełnianiu e-formularza należy pamiętać, że szczegółowe informacje dotyczące transakcji należy wypełnić (tak jak poprzednio) oddzielnie dla:

  • każdego rodzaju instrumentu, 
  • każdego rodzaju transakcji, 
  • każdej daty, 
  • każdego miejsca zawarcia transakcji. 

Po wypełnieniu części e-formularza dotyczącego informacji o danym typie transakcji, żeby wprowadzić kolejny typ transakcji należy nacisnąć przycisk „dodaj transakcje”. Żeby dodać transakcję w ramach tego samego typu należy nacisnąć przycisk „dodaj cenę”

Po wypełnieniu e-formularza można przed wysłaniem edytować (po naciśnięciu przycisku „pokaż podgląd”) finalną wersję wypełnionego e-formularza, która ma formę analogicznej jak poprzednio tabelki. Ta opcja pozwala również na próbne wypełnienie e-formularza, a następnie edycję finalnej wersji tabelki bez wysyłania do KNF danych. 

Po naciśnięciu przycisku „wyślij” dane z wypełnionego e-formularza trafiają do rejestru wewnętrznego UKNF, a na podany na początku tego procesu adres e-mail wypełniający otrzyma potwierdzenie wprowadzonych danych w postaci pliku pdf, które można również pobrać bezpośrednio ze strony internetowej UKNF. Potwierdzenie to jest dowodem wypełnienia obowiązku dostarczenia powiadomienia z art. 19 MAR do KNF. Jeżeli pozwalają na to regulacje wewnętrzne emitenta, otrzymany plik pdf można następnie przesłać do niego drogą mailową, co będzie wypełnieniem obowiązku dostarczenia powiadomienia z art. 19 MAR do emitenta.

W przypadku realizacji dostarczenia powiadomienia z art. 19 MAR do KNF w ramach pełnomocnictwa, dokument pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty z nim związanego należy złożyć do UKNF poza e-formularzem. W tym celu UKNF rekomenduje wykorzystanie poczty elektronicznej i przesłanie ich na adres: dno@knf.gov.pl lub knf@knf.gov.pl

Pytania dotyczące składania powiadomień z art. 19 MAR za pośrednictwem e-formularza proszę kierować na adres: regulacje@seg.org.pl.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 30/12/2019
Podziel Się