Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

Przewidziany w ustawie o rachunkowości termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (koniec czerwca) jest w obecnych warunkach niezwykle trudny do utrzymania z uwagi na problemy z organizacją walnych zgromadzeń. W związku z powyższym, zasadnym wydaje się przesunięcie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, zwłaszcza w kontekście możliwości przesunięcia terminu na zwołanie zwyczajnego WZA w roku bieżącym.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma SEG do Ministerstwa Finansów dotyczącego przesunięcia terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Pismo do MF

Ostatnia aktualizacja 27/03/2020
Podziel Się