Covid-19

W związku z nowymi wyzwaniami, które stanęły przed emitentami wskutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  powodującego chorobę COVID-19, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych uruchomiło program wsparcia członków Stowarzyszenia. W jego ramach udzielane są porady indywidualne związane z trudnościami w realizacji obowiązków wynikających z uczestnictwa na rynku kapitałowym, jak też podejmowane są działania mające na celu dostosowanie przepisów prawa i ich interpretacji do nadzwyczajnej sytuacji związanej z COVID-19. Wszystkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres regulacje@seg.org.pl.

 

Szczegółowe informacje o działaniach SEG dotyczących zmian regulacji w związku z COVID-19 zawarte zostały w zakładce Problemy ze stosowaniem regulacji.

Informacje o zmianach regulacji dokonanych w związku z postulatami SEG związanymi z COVID-19 zawarte zostały w zakładce Tarcza Antykryzysowa.

Ostatnia aktualizacja 01/04/2020
Podziel Się