Maja Kapiczowska

maja_kapiczowska_1083877.jpg

Maja Kapiczowska, Senior Consultant, Olesiński i Wspólnicy

Senior Consultant we wrocławskim biurze Olesiński & Wspólnicy, z ponad 5-letnim doświadczeniem zawodowym, aplikantka adwokacka.
Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych i grup kapitałowych, w obszarach prawa cywilnego, handlowego i prawa rynków kapitałowych.
Aktywnie uczestniczy w projektach związanych z tworzeniem polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółek notowanych na GPW, a także z programami motywacyjnymi dla kadr menadżerskich realizowanych w oparciu o instrumenty finansowe (emisja warrantów subskrypcyjnych, opcji na akcje, RSU, buy-back, pochodne instrumenty finansowe, podwyższenie kapitału w oparciu o kapitał docelowy etc.) – zarówno pod kątem koncepcyjnym, jak prawno-podatkowym w związku z wdrożeniem, realizacją i rozliczeniem programów.
W obszarze prawa rynków kapitałowych ma również doświadczenie w tworzeniu polityki standardów raportowania na gruncie MAR oraz w realizacji strategicznych projektów restrukturyzacyjnych w środowisku giełdowym.

Ostatnia aktualizacja 21/02/2020
Podziel Się