Prof. Michał Królikowski

michal_krolikowski_small.jpg

Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej, KMD.Legal

Wielokrotnie wyróżniany przez Dziennik Gazetę Prawną w kategorii najbardziej wpływowego i kompetentnego prawnika w Polsce. Wzbudza zaufanie i atencje klientów, jest rozpoznawalny i ceniony w organach wymiaru sprawiedliwości. Wybitny specjalista z zakresu prawa i procesu karnego oraz doradztwa prawnego w sytuacjach kryzysowych. Na rynku kapitałowym specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie z zakresu obowiązków emitenta oraz zarządzania ryzykiem gospodarczym, w tym postępowaniem związanym z manipulacjami transakcyjnymi, informacyjnymi lub funkcjonowaniem grup kapitałowych. Z powodzeniem prowadzi również skomplikowane spory cywilne, gospodarcze i medyczne.

Doświadczenie zdobywał przez ponad piętnaście lat pracy naukowej, wieloletnie pełnienie funkcji dyrektora Biura Analiz Sejmowych oraz członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, przez trzy lata był również podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doświadczonym praktykiem, co wykorzystuje w dydaktyce studentów i aplikantów. Wykładał również w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Ostatnia aktualizacja 15/01/2020
Podziel Się