Katarzyna Witkowska

zdj_katarzyna_witkowska.jpg

Katarzyna Witkowska, Senior Associate, CRIDO LEGAL

Katarzyna Witkowska jest adwokatem specjalizującym się w sprawach z zakresu tzw. white collar crime oraz w sporach cywilnych i gospodarczych. Prowadzone przez nią postępowania dotyczyły między innymi przestępstw na rynku nieruchomości, rynku kapitałowym czy przestępstw korupcyjnych. Zajmowała się również sprawami z zakresu oszustw podatkowych, w tym dotyczących podatku VAT.

Jako obrońca reprezentowała oskarżonych oraz pełniła rolę pełnomocnika pokrzywdzonych, na wszystkich etapach postępowania, od fazy przygotowawczej do postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym. W procesach reprezentowała zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów.

Katarzyna prowadziła również szereg skomplikowanych sporów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, dotyczących między innymi wieloaspektowych inwestycji na rynku nieruchomości, rynku kolejowego czy odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki. Reprezentowała Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Przed dołączeniem do zespołu Crido, Katarzyna przez ponad 6 lat związana była z kancelarią Kardas&Kardas, specjalizującą się w sprawach z zakresu tzw. przestępczości białych kołnierzyków.

W 2015 r. otrzymała prestiżowe stypendium Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, zaś w 2016 r. została laureatką nagrody Rising Stars - Prawnicy Liderzy Jutra.

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Angażuje się w prace samorządu adwokackiego, będąc m.in. współzałożycielką Komisji Nowoczesna Adwokatura przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Katarzyna od lat łączy praktykę adwokata z pracą naukową. W 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Model procesu a sprawiedliwość, rzetelność i efektywność procesu karnego”. Badania naukowe prowadziła m.in. podczas stypendium realizowanego na Indiana University w USA. Za pracę naukową była nagradzana licznymi stypendiami, w tym Stypendium Miasta Krakowa. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych oraz artykułów branżowych. Uczestniczyła w charakterze prelegenta w kilkudziesięciu konferencjach z zakresu prawa i procesu karnego, w tym poświęconych przestępczości gospodarczej.

Ostatnia aktualizacja 29/04/2020
Podziel Się