Michał Krystkiewicz

mk_bw.jpg

Michał Krystkiewicz, Biuro Rozwoju Biznesu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Ekspert w zakresie standaryzacji i harmonizacji procesów związanych z obsługą walnych zgromadzeń i zdarzeń korporacyjnych.

Od ponad 10 lat bierze udział w pracach implementujących na rynku polskim międzynarodowe standardy obsługi i komunikacji, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki regulacyjnej.

Uczestniczy w procesie wdrożenia standardu ISO20022 w komunikacji dotyczącej zdarzeń korporacyjnych i walnych zgromadzeń oraz rozwiązań implementujących przepisy SRD II na rynku polskim.

Jest członkiem globalnej Securities Market Practice Group (SMPG), European Market Implementation Group (E-MIG), ISO20022 Standards Evaluation Group (SEG) oraz SRD Task Force. Bierze udział w pracach Corporate Actions Working Group przy Europejskim Stowarzyszeniu Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA WG5). Współprzewodniczy polskiej grupie Corporate Actions National Market Practice Group (CA NMPG PL).

Przed dołączeniem do KDPW pracował w Deloitte Advisory. Absolwent duńskiej Ingeniørhøjskolen (2005), Politechniki Łódzkiej (2007) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (2009).

Ostatnia aktualizacja 09/01/2020
Podziel Się