dr Dawid Van Kędzierski

gide-dawid-kedzierski.jpeg

dr Dawid Van Kędzierski, Associate, Gide 

Dawid Van Kędzierski jest prawnikiem w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide.

Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych i prawie spółek. Reprezentował emitentów i instytucje finansowe w związku z publicznymi i prywatnymi ofertami papierów wartościowych. Doradzał emitentom w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych na giełdzie. Uczestniczył w znaczących transakcjach na rynku fuzji i przejęć. Działał na rzecz funduszy private equity i venture capital w związku z realizacją inwestycji. Posiada również doświadczenie w zakresie finansowania, refinansowania oraz restrukturyzacji zobowiązań spółek znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Centrum Prawa Angielskiego (British Law Centre) na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Transakcje lewarowane a ustawowe mechanizmy ochrony praw wierzycieli finansowych” przygotowanej pod kierunkiem prof. Mariusza Goleckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Ostatnia aktualizacja 13/11/2019
Podziel Się