Prof. UW dr hab. Michał Królikowki

michal_krolikowski_small.jpg

Prof. UW. dr hab. Michał Królikowski, Partner Zarządzający, Adwokat, KMG.Legal

Wielokrotnie wyróżniany przez Dziennik Gazetę Prawną w kategorii najbardziej wpływowego i kompetentnego prawnika w Polsce.  Wzbudza zaufanie i atencje klientów, jest rozpoznawalny i ceniony w organach wymiaru sprawiedliwości. Wybitny specjalista z zakresu prawa i procesu karnego oraz doradztwa prawnego w sytuacjach kryzysowych czy w zakresie ryzyk gospodarczych. Z powodzeniem prowadzi również skomplikowane spory cywilne, gospodarcze i medyczne. Arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej. Doświadczenie zdobywał przez ponad piętnaście lat pracy naukowej, wieloletnie pełnienie funkcji dyrektora Biura Analiz Sejmowych oraz członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, przez trzy lata był również podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Ostatnia aktualizacja 05/11/2019
Podziel Się