Paweł Czajkowski

pawel_czajkowski.jpg

Paweł Czajkowski, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Paweł Czajkowski kieruje specjalizacją prawa mediów w ramach praktyki prawa własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Jest ekspertem w dziedzinie prawa prasowego, prawa radiofonii i telewizji, internetu oraz ochrony dóbr osobistych. Zajmuje się aspektami procesowymi, kontraktowymi oraz regulacyjnymi działalności mediowej. Doradza wydawcom, autorom materiałów prasowych i twórcom.
Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie cywilnych, karnych oraz administracyjnych postępowań mających za przedmiot działalność prasową i nadawczą. Doradza również przy transakcjach obejmujących podmioty funkcjonujące na rynku mediów.

Ostatnia aktualizacja 31/07/2019
Podziel Się